Tiếng Anh Giao Tiếp - Lumos Educational App Store


Tiếng Anh Giao Tiếp - By Hoa Nguyen Quang

41
Price -Free
$0

DESCRIPTION:

"Tiếng Anh Giao Tiếp" là phần mềm giúp rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng anh một cách hoàn thiện hơn. Phần mềm hỗ trợ hàng nghìn câu tiếng anh thông dụng theo chủ đề, có đầy đủ những đoạn hội thoại từ cơ bản đến nâng cao, có bản dịch đầy đủ và tuyển tập những video học tiêng anh cơ bản nhất để giúp bạn học tập một cách hiệu quả. Các chức năng chính của chương trình: 1. Học các câu giao tiếp thông dụng theo chủ đề được sắp xếp theo thứ tự 2.

OVERVIEW:

Tiếng Anh Giao Tiếp is a free educational mobile app By Hoa Nguyen Quang.It helps students practice the following standards .

This page not only allows students and teachers download Tiếng Anh Giao Tiếp but also find engaging Sample Questions, Videos, Pins, Worksheets, Books related to the following topics.ADDITIONAL INFORMATION:

Developer: Hoa Nguyen Quang

Developer URL: NA

Software Version: 1.0

Category: Education

Release Date: 2020-02-03T08:00:00Z


Screenshot2
Screenshot3
Screenshot4
Screenshot4

Are you the Developer?

EdSearch WebSearch