Standard Investment - Lumos Educational App Store


Standard Investment - By Standard Investment LLC

1.533331
Price -Free
$0

DESCRIPTION:

Энэхүү аппыг ашигласнаар Та Монголын хөрөнгийн биржийн (МХБ) арилжаанд шууд эсхүл Стандарт инвестмент ҮЦК-д захиалга өгөн оролцох боломжтой юм. Та МХБ-д бүртгэлтэй үнэт цааснаас худалдан авах, худалдах, дансаа хянах, ногдол ашгийн мөнгө авах, орлого зарлага хийх, багц үүсгэх, ашиг алдагдлаа тооцоолох зэрэг үйлдлийг энэхүү апп-

OVERVIEW:

Standard Investment is a free educational mobile app By Standard Investment LLC.It helps students practice the following standards .

This page not only allows students and teachers download Standard Investment but also find engaging Sample Questions, Videos, Pins, Worksheets, Books related to the following topics.ADDITIONAL INFORMATION:

Developer: Standard Investment LLC

Developer URL: http://www.standardinvestment.mn/mn/home/text_page/2/1

Software Version: 1.4.2

Category: Finance

Release Date: 2018-11-02T11:37:52Z


Screenshot2
Screenshot3
Screenshot4
Screenshot4

Are you the Developer?

EdSearch WebSearch